Mas i Mas Festival 2013: Jaume Torrent

Música, clásica y ópera
Recomendado
Jaume Torrent

Bajo el título de 'La guitarra catalana', el guitarrista Jaume Torrent interpreta piezas de Sor, Llobet, Mompou, Tárrega y del mismo Jaume Torrent.